A A A

Zarządzenie nr 2/2020-21

Dyrektora Publicznego Przedszkola Kolorowe Kredki w Łodzi

z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie procedur bezpieczeństwa na terenie placówek przedszkolnych

w okresie pandemii COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021


 

Zarządzenie nr 12/2019-20
Dyrektora Publicznego Przedszkola Kolorowe Kredki w Łodzi
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie procedur bezpieczeństwa na terenie placówek przedszkolnych  w okresie pandemii COVID-19


Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych Publicznego Przedszkola Kolorowe Kredki


 


Szanowni Państwo,

Opierając się na Rozporządzeniu Prezydent Miasta Łodzi z dnia 4 maja 2020 r., oraz po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi, Organ Prowadzący Niepubliczny Żłobek Kolorowe Kredki podjął decyzję o otwarciu placówki dla uczęszczających do niej dzieci od 11 maja 2020 r.