A A A

Kadrę pedagogiczną Przedszkola  tworzą nauczyciele z wysokimi kwalifikacjami i równie wysoką kulturą osobistą. Są to osoby wrażliwe, bogate w doświadczenia, które chcą i potrafią pracować z dziećmi.

 

Każdą grupą opiekuje się dwóch wykształconych oraz kreatywnych pedagogów, którzy dbają o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Osoby te, aby lepiej zrozumieć potrzeby dziecka nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje w dziedzinie metodyki,psychologii i logopedii. W swojej pracy kierują się nowatorskimi osiągnięciami z zakresu nauczania, rozwijania zainteresowań i uzdolnień naszych pociech. Biorą aktywny udział w spotkaniach metodycznych i radach pedagogicznych. Organizują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

NAUCZYCIELE:

  • Grupa Błękitna - mgr Julia Domagała, mgr Karolina Miko
  • Grupa Żółta - mgr Karolina Mirowska, mgr Katarzyna Osuchowska
  • Grupa Czerwona - mgr Michalina Nowak, mgr Paulina Bartosik
  • Grupa Fioletowa - mgr Michalina Bieńkowska
  • Grupa Pomarańczowa - mgr Małgorzata Chrebelska, Alicja Pietrzak