A A A
7:00- 08.30 Schodzenie się dzieci do sal. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych w zależności od zainteresowań dzieci.
8:30- 09.00 Zabawy ruchowe, zestawy zabaw ruchowych, ćwiczenia przy muzyce, zabawy integracyjne.
9:00- 09.15 Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczno-porządkowe.
9:15- 09.45 Śniadanie. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się przy stole.
 9:45- 10.00 Czynności porządkowe i higieniczne po zakończeniu śniadania.
 10:00- 11:00 Zajęcia dydaktyczne zintegrowane – programowe, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, wycieczki, spacery, wyjścia na plac zabaw.
 11:00- 11.30 Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych w zależności od zainteresowań dzieci.
 11:30- 12.00 Indywidualne zajęcia dydaktyczne/zabawy dowolne dzieci.
 12.00- 12.15 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno-porządkowe.
 12:15- 12.45 Obiad. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się przy stole. Nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Czynności porządkowe i higieniczne po posiłku.
 12.45- 13.15 Odpoczynek. Zajęcia o charakterze wyciszającym – czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy przy stolikach (układanie puzzli i klocków, rysowanie). Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery.
 13.15- 14.00 Prace indywidualne z dziećmi wykazującymi szczególne potrzeby. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Zabawy  ruchowe w Sali przedszkolnej lub na świeżym powietrzu.
 14.00- 14.15 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczno-porządkowe.
 14:15- 14.30 Podwieczorek. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się przy stole.
 14.45- 17.00 Zabawa dowolna dzieci w kącikach tematycznych w zależności od zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe w Sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy integracyjne. Rozchodzenie się dzieci do domu.